Home
Home.
Samhällsinfo.
Historia.
Sevärdheter.
Fritid/Turister.
Kontakt.
Historia
Vissefjärda = Dackebygden

Lyckebyån hade stor betydelse för Vissefjärdas första bebyggelse. Flera fynd av sten- och flintredskap har gjorts i närheten  av Lyckebyån och dess förgreningar inom Vissefjärda.
Vissefjärda socken var ett viktigt gränsområde i handeln med Danmark. Det var här den så kallade "Dackefejden" utspelades 1543. Det var ett stort missnöje mot kung Gustav Vasa som leddes av  bonden Nils Dacke som var född i byn Hult.

Nuvarande Vissefjärda kyrka byggdes upp 1761-1773 där det tidigare hade funnits en medeltidskyrka.

År 1838 började man med folkundervisning i Vissefjärda socken. Det första skolhuset uppfördes vid kyrkan. Den Uddenbergska kyrkskolan.
Vissefjärda samhälle byggdes upp runt järnvägen och järnvägsstationen. Det var Karlskrona som hade ett behov att knytas ihop med övriga landet.
Med Emmaboda som järnvägsknut byggdes spår både från Kalmar och Karlskrona mot Växjö.
Det var den 9 november 1873  som första tåget, ett godståg, passerade genom Vissefjärda. Från hösten 1874 stannade dagligen tre tåg i vardera riktningen vid stationen.

När järnvägen kom till samhället fanns redan ett 40-tal hushåll. Folket som bodde här var bl a bönder, statsdrängar, arbetskarlar, hatverkare, torpare, soldater och backstugusittare. Samhället bestod av två gårdar, Södra Målartorp och Vissefjärda Storegård.

I och med järnvägens bekväma sått att transportera varor kom nya tjänster till samhället. Här startades t ex en affär år 1875, virkeshandlare flyttade hit. År 1878 öppnades den första banken "Kristianstads Enskilda Bank". Järnvägen användes också för transport av varor från samhället t ex brännvin från Kyrkeby bränneri, och så växte samhället vidare.
I början av 1900-talet sålde Kronan Vissefjärda Storegård, som styckades i tomter för hotell, idrottsplats, bostadshus, företag, verkstäder mm.
På  1920-  och 1930-talet blev det viktigt med kreatur och mejerier